Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egészségpénztári szűrővizsgálatok képes leírás - Egészségpénztár.tlap.hu
részletek »

Egészségpénztári szűrővizsgálatok - Egészségpénztár.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: egeszsegpenztar.tlap.hu » Egészségpénztári szűrővizsgálatok
Keresés
Találatok száma - 11 db
Diagnoscan Magyarország

Diagnoscan Magyarország

Diagnoscan központjainkban - Magyarország 7 nagyvárosában - korszerű radiológiai és izotóp diagnosztikai vizsgálatokkal, illetve szűrőcsomagokkal várjuk pácienseinket. Olyan szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe nálunk, mint például a CT-vizsgálat, az MR-vizsgálat, az ultrahang- és röntgen vizsgálat, a mammográfia, vagy a csontsűrűség-mérés. Az egészségügyi szolgáltatások magas szakmai és minőségi színvonalával igyekszünk megtartani a szolgáltatásainkat igénybe vevők maximális elégedettségét. Az időben elvégzett szűrés, életet menthet. Látogasson el oldalunkra és kérjen időpontot még ma!

Fogászati röntgen, CT

Fogászati röntgen, CT

Korszerű fogászati CT (3D CBCT), panoráma röntgen, kedvező áron és gyorsan, beutaló nélkül. Ön minket keres! Fogászati röntgen palettánkon bármilyen radiológiai eljárást megtalál, amire szüksége lehet a digitális panoráma rtg mellett. Tökéletes, részletgazdag felvétel a teljes fogazatról pillanatok alatt. Kéréséhez igazodva elküldhetjük e-mailben vagy CD-re is írhatjuk az elkészült anyagot. Profi szakembergárdánk készséggel áll rendelkezésére a belváros szívében, a Nagymező utcában. Hétfőtől péntekig este 8-ig várjuk!

HT Medical Center Kft.

HT Medical Center Kft.

A Budapest XVII. kerület városközpontjában lévő rendelőintézetünk szolgáltatásait a kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok érvényes TAJ-kártyával TB-finanszírozással ingyenesen vehetik igénybe az alábbi szakrendeléseket a hatályos beutalási rend szerint (kérje háziorvosa tanácsát!): Szolgáltatásaink fizető magánellátás keretében bárki részéről igénybe vehetők. Szakrendeléseinkre a várakozásmentes ellátás érdekében időpontegyeztetést biztosítunk.

Hungarimed

Hungarimed

Magyarországon a szív-érrendszeri megbetegedések, azon belül is a szívkoszorúér megbetegedés miatti halálozás első helyet foglal el a halálokok között. A szívkoszorúér-betegségek okozta rendkívül magas halálozás csökkentésére dolgoztuk ki Kardiológiai szűrőprogramunkat. Vizsgálatainkkal feltárjuk a lehetséges rizikófaktorokat (magas vérnyomás, egészségtelen táplálkozás következtében túlsúlyos állapot, emelkedett vércukor- és koleszterin szint, dohányzás, mozgásszegény életvitel), majd kiváló szaktudású kollégáink terápiás programot dolgoznak ki személyre szabottan Önöknek. Az agyi érbetegségekből eredő halálozás a harmadik helyet foglalja el a haláloki statisztikában a szív eredetű és a tumor okozta halálozás után. Szemben a nyugat-európai országokkal a halálozás Magyarországon emelkedik, s egyre inkább a középkorú, munkaképes korosztályt érinti, a férfiak túlsúlyával. Az agyi érbetegségek következtében kialakuló munkaképtelenség, ápolási igény meghaladja a tumorok, vagy a kardiovaszkuláris kórképek igényét, ezért a megelőzés ennél a betegség csoportnál még nagyobb hangsúlyt kap. A vizsgálat sorozatot 45 év alatt kétévente, majd évente javasoljuk.

Ilka Egészségház

Ilka Egészségház

Az Ilka Egészségház Budapest XIV. kerületében az Ilka utca 36. 1.em. 3. szám alatt található, ahol a lehető legkorszerűbb diagnosztikai eszközökkel, széleskörű gyógyító és megelőző ellátást biztosítunk betegeink számára barátságos és harmonikus környezetben. Orvosaink munkáját szakképzett asszisztensek és dietetikusok segítik. betegek fogadása a recepción előzetes időpont egyeztetés alapján zajlik. A betegek adatai megérkezésükkor számítógépes rendszerbe kerülnek, így a rendelőben azonnal látható, hogy az előjegyzett páciens megérkezett. Az eszközös vizsgálatokról álló és mozgóképet készítünk, melyet a konzultáció végeztével haza is lehet vinni. Az emésztőszervi megbetegedések (gyomorfekély, reflux betegség, vastagbélrák, gyulladásos bélbetegség, hányás, hasmenés, puffadás, székrekedés, lisztérzékenység, tejcukor érzékenység, májbetegségek stb.) gyakorisága egyre nő a rendszertelen táplálkozás, a mindennapi stresszhelyzetek és rohanó életmódunknak köszönhetően.

International Medical Services Kft.

International Medical Services Kft.

Az intézmény szakmai koncepciója: rentábilisan mˆködtetni egy olyan egészségügyi intézményt, mely komplex és szakmailag kiváló szolgáltatást nyújt, mind a Privát mind az OEP által biztosított páciensek részére. Intézeteink, átjárhatóságot biztosítja a privát és az OEP által támogatott vizsgálati formák között. Intézményünk, 160 magas szinten szakképzett, több nyelven beszél˜ munkatársat foglalkoztat, és éves betegforgalma elérte a 150. 000 f˜t. Ezzel Magyarországon a legnagyobb olyan magánintézmény, mely a járóbeteg-szakellátás lehet˜ségeit gyakorlatilag teljes egészében lefed˜ egészségügyi szolgáltatást nyújt. Célunk, hogy a hozzánk forduló páciensek komplex magas szintˆ egészségügyi ellátásban részesüljenek. Szakellátásokat, 24h Sürg˜sségi helyszíni ellátást, otthoni szakápolást, valamint figyelmes kiszolgálást és ügyintézést kapjanak. Megvalósítottuk a várakozás nélküli, id˜pontra szervezett betegellátást. Igyekszünk maximális ellátással megoldani pácienseink problémáit IMS Kft-n belül, de Kórházi ellátás esetén sem hagyjuk magukra, nyomon követjük állapotukat.

Istenhegyi Magánklinika Rt.

Istenhegyi Magánklinika Rt.

Klinikánk működését 1999-ben kezdte meg és má­ra az egyik leg­na­gyobb ma­gán-egész­ség­ü­gyi in­téz­ménnyé vált. A szak­ren­de­lők, a 2 kor­sze­rű­en fel­sze­relt mű­tő, va­la­mint a für­dő­szo­bás kórtermek mint­egy 1600 m2 te­rü­le­ten he­lyez­ked­nek el. Szak­ren­de­lő­ink a mai tech­ni­kai színvonalnak meg­fe­le­lő­en fel­sze­rel­tek, orvosaink ma­gas kva­li­tá­sú szak­em­be­rek. A köz­pon­ti őr­zött par­ko­ló biz­ton­sá­got és ké­nyel­met nyújt. A kli­ni­ka meg­kö­ze­lí­té­se mind tö­meg­köz­le­ke­dés­sel, mind au­tó­val egyszerű. A hozzánk forduló pá­ci­en­sek szá­má­ra biz­to­sít­juk az e­gész­ség megtartásához, a be­teg­sé­gek meg­e­lő­zé­sé­hez, gyó­gyí­tás­á­hoz szük­sé­ges is­me­re­te­ket, a meg­ér­tő, o­da­fi­gye­lő, csa­lá­di­as lég­kört, kul­tú­rált, esz­té­ti­kus, ki­e­mel­ten hi­gi­é­ni­kus kör­nye­ze­tet. Nemzetközi és ha­zai orvosi szak­mai aján­lá­sok alap­ján ál­lí­tot­tuk össze Szűrési cso­mag­ja­in­kat, melyek az adott személy örökletes be­teg­sé­gek irán­ti hajlama, rizikófaktorai, pa­na­szai, állapota alapján javasolt vizsgálati sort jelentik.

Medic-Poliklinika

Medic-Poliklinika

Budapest első magán-szakorvosi rendelője a Medic-Poliklinika, 1990 óta gyógyítja eredményesen az allergiás, krónikus, vagy esetleg ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlannak tartott betegséggel küszködő pácienseit. A klinikát Dr. Kecskés Gabriella alapította, aki a Dr. Reinhold Voll német orvos által kidolgozott Voll-módszer kizárólagos magyarországi képviselője. A Medic-Poliklinika járóbeteg szakorvosi ellátást biztosít, 21 hagyományos nyugati és még hagyományosabb keleti: energetikai, biofizikai gyógymódok ötvözésével, holisztikus szemlélettel, mely szerint úgy a világban, mint az emberi szervezetben minden mindennel összefügg. A klinikán a szakorvosok nem egymás mellett rendelnek, hanem csapatként, egymással konzultálva adják össze tudásukat a beteg meggyógyítása érdekében!

Medicina Bajmegelőző Kft

Medicina Bajmegelőző Kft

1995-ben kormányrendeletben szabályozták újra a munkaegészségügyi, üzemorvosi tevékenységet. Új elnevezést is kapott a terület, azóta foglalkozás-egészségügy a hivatalos neve. Lényeges változás, hogy a fenti szolgáltatás finanszírozása kikerült az Országos Egészségpénztár által kezelt Társadalombiztosítási Alapból. Ezzel a döntéssel a házi-, gyermek orvosi, valamint fogászati alapellátás részlegesen privatizált finanszírozási módja mellett létrejött egy tisztán magánerőből, a munkáltató által finanszírozott egészségügyi szolgáltatási forma. Erre a változásra reagáltak azonnal a tulajdonosok és még 1995-ben megalapították a Medicina Bajmegelőző Kft-t. A cég azóta Komáromban, Tatabányán és Székesfehérváron működtet rendelőket. A cég tulajdonosai és ügyvezető igazgatói: Dr. Olajosné Dr. Ruzsás Éva, Dr. Olajos Attila és Dr. Bíró Barnabás Társaságunk törekszik a magas - az Európai Unió elvárásainak megfelelő - szakmai színvonalú egészségügyi ellátás fenn tartására és annak folyamatos biztosítására szerződött partnerei számára.

Hirdetés
Országos Sportegészségügyi Intézet - Sportkórház

Országos Sportegészségügyi Intézet - Sportkórház

Az Országos Sportegészségügyi Intézet - Sportkórház - az Egészségügyi Minisztérium gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, irányító továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye. Az 1952-ben alapított, egyedülálló természeti környezetben lévő Intézet az ország egyetlen sportspecifikus, saját területén nemzetközi elismertségű intézménye, ahol a világon szinte egyetlenként koncentrálódik az egészséges, vagy sérült, beteg sportolók ellátása. Intézetünkben vannak az ország legtapasztaltabb és legképzettebb szakemberei a sportsebészet ill. a sportmedicina területén. Orvosaink szakszerűek a sportorvosi- és a sportsebészeti problémák diagnosztikájában és gyógykezelésében. A Sportkórház a legkorszerűbb progresszív kezelési technikákat alkalmazza, melyek használatát a páciens, az orvos, a gyógytornász és más szakemberek csapatmun-kájában a legteljesebb felépülés céljával tervezi. (Forrás: OSEI)

Viola Kardiológia

Viola Kardiológia

Magánrendelőnk a szív és érrendszeri betegségek diagnosztikájára, kezelésére és gondozására specializálódott. Annak érdekében, hogy Ön és orvosa a legteljesebb képet alkothassa egészségi állapotáról, egészségügyi partnereinkkel együttműködve számos képalkotó és széleskörű szakvizsgálati lehetőséget is biztosítunk Magas színvonalú, betegközpontú szakorvosi ellátás, kellemes, nyugodt környezetben. Odafigyelés, türelem, szaktudás. Modern kardiológiai műszerek. Komplex kardiológiai szűrővizsgálatok magánszemélyeknek és cégeknek, vállalatoknak

Tuti menü